Animal Biodiversity and Conservation. Volume 27.1 (2004) Pages: 0-1

EURING 2003. Comitè Organitzador

Abstract

Editors executius / Editores ejecutivos / Executive Editors Joan Carles Senar Museu Ciències Naturals de la Ciutadella, Barcelona, Spain André Dhondt Cornell Univ., Ithaca, U.S.A. Michael J. Conroy Univ. of Georgia, Athens, U.S.A. Secretària de redacció / Secretaria de redacción / Managing Editor Montserrat Ferrer Museu Ciències Naturals de la Ciutadella, Barcelona, Spain Editors / […]

Cite

2004. EURING 2003. Comitè Organitzador. Animal Biodiversity and Conservation, 27

Share

Content appears on: