En aquest apartat es poden consultar les revistes científiques editades pel Museu que ja han deixat de publicar-se: Publicacions de la Junta de Ciències Naturals, que inclou diverses publicacions produïdes durant la vigència d’aquesta institució (1888-1957). Dues sèries antigues: Miscel·lània Zoològica (1958-2000) i Treballs del Museu de Zoologia (1984-1995).