Miscel·lània Zoològica. Volum 8 (1984) Pàgines: 5-5

Presentació

Descarregar

PDF

Resum

De forma gradual i al llarg de les ultimes edicions, la revista “Miscel.lania Zoologica” ha anat assumint els diferents objectius necessaris per actualitzar i aumentar l’eficacia del seu contingut.
En aquest volum és ostensible l’increment del nombre d’articles i l’entrada de treballs amb plantejaments teorics nous que s’afegeixen als temes tradicionalment propis d’aquesta revista, com són la sistematica, la faunística i la zoogeograjk Aquesta ampliació de la tematica zoologica respon a la necessitat de donar a coneixer altres linies de recerca que s’estan desenvolupant en el nostre país seguint els avencos de la Biologia. S’ha compres que criteris .amb base genetica, bioquímica, ecologica i etologica aplicats al coneixement de les especies animals ajuden a l’estudi de la seva taxonomia, evolució i distribució.
La revista “MisceLlania Zoologica” es vol fer resso d’aquest procés donant cabuda a aquells treballs que en aquesta linia amplien i actualitzen la tematica zoologica. Pel que fa a la difusió de la revista s’ha augmentat el nombre d’inscripcions a publicacions internacionals per fer-ne la seva cita o el seu extracte. Creiem que aquest intercanvi d’informació afavorira la nostra recerca.
En l’aspecte editorial es pretén millorar la forma dels articles i en aquest sentit s’han renovat les normes de publicació en la confianca que els autors les acompleixin amb precisió a fi de fer més rentable el treball d’impressió.
També confiem que l’aparició sigui regular a fi de mantenir el bescanvi amb d’altres revistes i donar informació continuada als centres i als subscriptors, aixi com garantir als autors una puntual publicació dels treballs acceptats.
Tenim l’esperanca que amb l’edició d’aquest número i dels propers, anirem salvant les etapes que ens falten fins assolir del tot els objectius exposats.

Consell de Redacció

Cita

1984. Presentació. Miscel·lània Zoològica, 8: 5-5

Compartir

Visites

511

Descàrregues

165