• Arxius de Miscel·lània Zoològica

  ISSN: 1698-0476 La revista publica estudis inèdits que documentin rigorosament la variabilitat morfològica i la distribució en l´espai i en el temps dels organismes zoològics, en un format que faciliti la comunicació ràpida i l´accés directe per part dels lectors a la base de dades que pugui acompanyar l´estudi.

 • Animal Biodiversity and Conservation

  ISSN: 1578-665X | e-ISSN: 2014-928X Una publicació internacional dedicada a l’estudi i conservació de la biodiversitat animal.

 • Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

  ISSN: 1130-4995 | e-ISSN: 2385-4499Revista dedicada a promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les ciències de la Terra, contribuir al coneixement de la geologia de Catalunya i fomentar l´estudi dels fons del Museu.

 • Monografies del Museu de Ciències Naturals

  ISSN: 2385-4332 Aquesta revista pretén aixoplugar les diferents disciplines de les Ciències Naturals sota una mateixa publicació, amb vocació interdisciplinària i de síntesi.

 • Publicacions anteriors

  other.museucienciesjournals.cat

 • Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

  tmgb.museucienciesjournals.cat

 • Monografies del Museu de Ciències Naturals

  monografies.museucienciesjournals.cat

 • Arxius de Miscel·lània Zoològica

  amz.museucienciesjournals.cat

 • Animal Biodiversity and Conservation

  abc.museucienciesjournals.cat

Cercar