Aquesta revista pretén aixoplugar les diferents disciplines de les Ciències Naturals sota una mateixa publicació, amb vocació interdisciplinària i de síntesi

Contingut ressenyat a: