Indexació

Google Scholar
Cites = 530
Índex h = 12
Índex i10 = 15

Pàgina Google Scholar d’AMZ

Scimago Journal Rank
L’índex SJR del 2019 = 0,25
Factor d’impacte del 2019 = 0,8
Índex H = 6

SCImago Journal & Country Rank

Scopus (2019)
CiteScore = 0,8
SNIP = 0,325
SJR = 0,169

Contingut ressenyat a: