Com es publica

Arxius de Miscel·lània Zoològica (AMZ) publica exclusivament articles en versió electrònica. El contingut dels articles es presenta de dues formes:

  • Compacta, en format de text pla (PDFa), llest per imprimir.
  • En línia, en format de blocs enllaçats (HTML), constituïts per text, taules i figures que apareixen en la versió compacta, així com les informacions suplementàries (imatges, llistes, ampliació de taules, matrius de dades, etcètera) que es consideri convenient adjuntar.

En la versió en línia es preveu la possibilitat de publicar imatges, gràfics o informacions complementàries en suports específics, però es prega als autors que ho consultin prèviament.

Una modalitat d’article prevista a AMZ consisteix a publicar directament bases de dades de biodiversitat (observacions, recol·leccions) segons el concepte de data paper. Aquests paquets de dades es difonen segons l’estàndard Darwin Core  i queden associats a la plataforma Global Biodiversity Information Facility GBIF. Afortunadament, AMZ ha trobat el suport del node espanyol de GBIF on s’ha obert una plataforma Integrated Publishing Toolkit que permet carregar taules d’informació i publicar les seves metadades en forma d’article de dades.

A més dels articles de dades d’ocurrències de biodiversitat “Occurrence data”, GBIF també dona suport a altres conjunts de dades com són Check-lists data”  i “Sampling-event data”, per ser compartits a la mateixa plataforma de GBIF. La revista AMZ es compromet a associar tant com sigui possible els articles que publica amb la publicació complementària de les dades en el format més adient a GBIF.

Els articles de dades es limiten a introduir les característiques de la informació proveïda. La modalitat d’article de dades és desitjable per a inventaris faunístics, matrius d’observacions de presència d’organismes en recerques ecològiques…, en definitiva, taules de dades que serveixen per a l’anàlisi i el raonament científic però que no queden disponibles per a la consulta i reutilització per part d’altres experts perquè no són publicats a les revistes més competitives.

La voluntat de la revista AMZ de difondre informació científica de dades primàries es fa extensiva a altres àmbits més enllà de la biodiversitat, per la qual cosa també es preveu vincular articles publicats a la revista amb paquets d’informació consultable en repositoris genèrics com Zenodo o finalment en plataformes més específiques com GenBank y MorphBank, entre d’altres.

El criteri a seguir és que la informació bàsica, de camp i de laboratori, subjacent a la publicació de cada article a AMZ estigui en condicions de ser fàcilment capturada i reutilitzada per altres investigadors o tècnics ambientals. L’oficina editorial de la revista s’ofereix als autors per acordar els procediments a seguir.

Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons: que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

Llicència de Creative Commons

Contingut ressenyat a: