Miscel·lània Zoològica. Volumen 10 (1986) Páginas: 141-147

Un nouvel Holcostethus à tylus libre (Heteroptera, Pentatomidae)

Ribes, J.

Descargar

PDF

Resumen

Un nou Holcostethus de tilus lliure (Heteroptera, Pentatomidae)
Hom passa revista a la bibliografia més important d’aquest segle, a I’abast de l’autor, que s’ha ocupat de les tres especies de tilus lliure del genere Holcostethus Fb. (Heteroptera Pentatomidae): H. fisiceps (Hv), de Turquia, H. albipes (F), mediterrani i H. sphacelatus (F), euromagrebí. Es descriu una nova entitat, H. evae n. sp., sobre exemplars pirinencs i d’una part de la Catalunya septentrional i se la compara amb sphacelatus i albipes. Hom n’assenyala la gran semblanca externa i s’indica que el contorn de la vora distoventral del pigòfor en forma de V i els paramers dilatats, proveits d’una area esquamosa i d’un voluminós tubercle central, són caracters propis que en permeten la identificació inequívoca. Tot un grup d’altres caracters morfològics i cromatics, admesos per diferents autors, és rebutjat a causa de llur vanabilitat. Finalment es dóna un esbós geografic sobre el coneixement actual, foqa incomplet, de les arees de contacte i d’imbncació de sphacelatus, evae i albipes.

Palabras clave

Heteroptera, Pentatomidae, Free tylus Holcostethus, New species, Pyrénées

Cita

Ribes, J., 1986. Un nouvel Holcostethus à tylus libre (Heteroptera, Pentatomidae). Miscel·lània Zoològica, 10: 141-147

Compartir

Visitas

533

Descargas

398