Miscel·lània Zoològica. Volum 10 (1986) Pàgines: 71-85

Fauna de anélidos poliquetos de la región del Estrecho de Gibraltar. III. Eunicida, Orbiniida, Spionida, Magelonida, Chaetopterida, Ctenodrilida, Flabelligerida, Opheliida, Oweniida, Capitellida, Terebellida, Sabellida y Nerillida

Sardá, R.

Resum

Com a resultat de les exploracions del Laboratori de Biospeleologia en cavitats subterranies s’han recollit alguns gastròpodes que tenen interes en alguns aspectes; així doncs, la fauna de Navarra s’ha vist incrementada amb les següents especies: Bythinella opaca, Milax gagates, Zospeum suarezi i Zospeum schaufussi, a més d’assenyalar una nova cita per a Retiaella incerta.
Es dona també una nova cita de Z. suarezi per a la província de Cantabria.
De la província de Osca es donen tres noves cites de Moitessieria simoniana, dues de Zospeum bellesi, una de Gyraulus laevis, quatre de Phenacolimax annularis, una de Clausilia crenulata (que a més sembla nova per a la Península Iberica), i una altra de Trochoidea geyeri. Així mateix es donen a coneixer una serie de cites de Pyrenaearia carascalensis les quals resulten normals a la zona on aquesta especie es troba més o menys confinada.
Per al País Valencia es donen a coneixer dues cites de Hypnophila malagana, que resulta ademés ser nova per a aquesta zona.
Dels Pics d’Europa (Asturies), s’assenyala Pyrenaeria oberthuri, ja citat d’aqucsta regió, i de la vall d’Aran es donen tres noves cites de P. carascalensis carascalopsis. De la província de Barcelona s’assenyala la segona cita per a Atenia quadrasi, i per últim, de la provincia de Tarragona es dona a conèixer la cita més meridional, per a Catalunya, de Helicigona lapicida andorrica.

Paraules clau

Annelida, Polychaeta, Faunistics, Gibraltar Strait

Cita

Sardá, R., 1986. Fauna de anélidos poliquetos de la región del Estrecho de Gibraltar. III. Eunicida, Orbiniida, Spionida, Magelonida, Chaetopterida, Ctenodrilida, Flabelligerida, Opheliida, Oweniida, Capitellida, Terebellida, Sabellida y Nerillida. Miscel·lània Zoològica, 10: 71-85

Descarregar

PDF

Compartir