Què és

ISSN: 1578-665X
e-ISSN: 2014-928X

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona va decidir l’any 2000 canviar el títol i l’estructura de la revista Miscel·lània Zoològica que publicava des de 1958, i començar a publicar Animal Biodiversity and Conservation, a fi de respondre a les noves necessitats de la zoologia moderna. Amb aquest canvi es pretén, no només cobrir un espai buit dins de les revistes científiques espanyoles, sinó també proporcionar als zoòlegs un fòrum internacional on publicar els seus articles. El contingut de la revista és ampli i inclou descripcions de noves espècies i estudis de sistemàtica, morfologia, biogeografia, ecologia, etologia, fisiologia i genètica, que d’alguna manera ressaltin aspectes de la Biologia de la Conservació. La revista publica treballs originals d’investigació, revisions i comentaris sobre qualsevol aspecte i nivell dintre d’aquestes temàtiques. L’única restricció és que la revista no publica catàlegs ni llistats d’espècies o notes puntuals que es poden enviar a Arxius de Miscel·lània Zoològica.

Contingut ressenyat a: