Equip editorial

Editors
Anna Omedes: aomedes@bcn.cat
Josep Mª Montserrat

Comitè editorial
Yael Díaz
Joan Carles Senar
Vicent Vicedo

Secretària de Redacció
Montserrat Ferrer: montseferrerf@telefonica.net

Assessorament lingüístic
Jordi Curell
Carolyn Newey

Contingut ressenyat a: