Equip editorial

Editors
Dacha Atienza: datienzaa@bcn.cat

Comitè editorial
Yael Díaz
Joan Carles Senar
Vicent Vicedo

Secretària de Redacció
Montserrat Ferrer: montseferrerf@telefonica.net

Assessorament lingüístic
Jordi Curell
Carolyn Newey

Contingut ressenyat a: