Indexació

Google Scholar (2023)

Citacions = 1.375
Índex h = 18
Índex i10 = 44

Pàgina Google Scholar de TMG

 

Contingut ressenyat a: