Indexing

Google Scholar

Citations = 1263
Index h = 17
Index i10 = 36

Pàgina Google Scholar de TMG

 

Content appears on: