Objectius i abast

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, TMGB, és una publicació científica periòdica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Les seves finalitats principals són promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les Ciències de la Terra.

La revista està centrada en la publicació de treballs originals que tractin sobre:

  • geologia i paleontologia local i regional
  • revisions sistemàtiques i descripcions de nous tàxons
  • catàlegs il·lustrats de col·leccions de geologia i paleontologia
  • didàctica de les Ciències de la Terra
  • estudis de jaciments minerals i espècies minerals associades
  • estudis relacionats amb el patrimoni geològic i miner
  • altres estudis descriptius al voltant de les Ciències de la Terra

Els articles enviats a TMGB seran sotmesos a una revisió preliminar per part de l’equip editorial. Si el resultat d’aquesta primera valoració és favorable, el treball serà enviat a revisors externs per a la seva consideració com a publicació a la revista.

La revista TMGB està compromesa amb la publicació ràpida i amb la màxima difusió del seu contingut, per això els treballs es publicaran en accés obert sense cap cost per a l’autor. Els articles publicats a la revista són ressenyats en las següents bases de dades: Geobase, Geological Abstracts, Latindex and Zoological Record.

Contingut ressenyat a: