Treballs del Museu de Geologia de Barcelona. Volum 24 (2018) Pàgines: 7-23

Catálogo de los bivalvos rudistas del Santoniense inferior de la Formación La Cadièred’Azur (cuenca de Le Beausset, Sudeste de Francia) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Troya, L., Lucena, G., Robles-Salcedo, R., Zamora, A., Vicedo, V.

DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2018.24.0007

Resum

Catàleg dels bivalves rudistes del Santonià inferior de la Formació La Cadière-d’Azur (conca de Le Beausset, Sudest de França) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
L’inventari i revisió dels 162 registres de bivalves rudistes del Santonià inferior de la Formació La Cadièred’Azur de la conca de Le Beausset, SE França, conservats a les col·leccions de Paleontologia del MCNB ha permès identificar 17 espècies. Els exemplars provenen de les localitats Moulin de la Roque, Le Castellet, La Cadière-d’Azur i Le Beausset. S’han identificat les espècies Hippuritella maestrei (Vidal), Hippuritella toucasi(d’Orbigny), Hippurites matheroni Douvillé, Hippurites socialis Douvillé, Hippurites sublaevis Matheron, Pseudovaccinites beaussetensis (Toucas), Pseudovaccinites galloprovincialis (Matheron), Biradiolites acuticostatus (d’Orbigny), Biradiolites angulosissimus Toucas, Biradiolites fissicostatus d’Orbigny, Bournonia excavata (d’Orbigny), Praeradiolites caderensis Toucas, Praeradiolites toucasi (d’Orbigny), Radiolites galloprovincialis Matheron, Radiolites squamosus d’Orbigny, Plagioptychus aguilloni (d’Orbigny) i un requiènid indeterminat. D’entre elles, H. maestrei és la primera vegada que es cita a la regió, mentre que les altres són conegudes a la conca de Le Beausset.

Paraules clau

Rudistes, Santonià, Formació La Cadière-d’Azur, conca de Le Beausset

Cita

Troya, L., Lucena, G., Robles-Salcedo, R., Zamora, A., Vicedo, V., 2018. Catálogo de los bivalvos rudistas del Santoniense inferior de la Formación La Cadièred’Azur (cuenca de Le Beausset, Sudeste de Francia) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 24: 7-23, DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2018.24.0007

Descarregar

PDF

Compartir

Contingut ressenyat a: