Treballs del Museu de Geologia de Barcelona. Volum 24 (2018) Pàgines: 55-76

Els macroforaminífers i la fauna associada del Maastrichtià del sector Prebètic valencià sud (Est de la Península Ibèrica)

Granero, P., Robles-Salcedo, R., Lucena, G., Troya, L., Vicedo, V.

DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2018.24.0055

Resum

S’ha revisat l’associació de foraminífers bentònics i la fauna associada que es troben als depòsits del Cretaci superior de la Serra de la Solana, València (Espanya). L’estudi ens ha permès confirmar la presència de les espècies de foraminífers Hellenocyclina beotica Reichel, Siderolites aff. calcitrapoides Lamarck, Orbitoides apiculata Schlumberger, Orbitoides gensacicus (Leymerie) i Omphalocyclus macroporus (Lamarck), resultats que estan en sintonia amb l’observat per autors anteriors. A més, la revisió ha permès identificar algunes altres espècies, mai abans citades a la Serra de la Solana, com Fissoelphidium operculiferum Smout i Selimina cf. spinalis Inan i dos morfotips diferents de rotàlids que hem deixat en nomenclatura oberta, anomenats, Rotaliidae indet. sp. 1 i Rotaliidae indet. sp. 2. També s’han revisat els rudistes i equínids que es troben associats a aquests foraminífers bentònics. Les espècies de rudistes identificades són Hippurites radiosus Des Moulins, Hippurites cornucopiae Defrance, Hippurites cf. lamarcki Douvillé i Apricardia sp., els dos últims citats a la Serra de la Solana per primera vegada. El conjunt equinoide està compost per les espècies Pyrgopyrina darderi (Lambert), Linthia payeni (Coquand) i Hemipneustes striatoradiatus (Leske). L’associació faunística trobada típica dels medis de plataforma d’aigües poc profundes, té una edat Maastrichtià superior i mostra algunes diferències respecte a altres associacions contemporànies d’altres àrees paleogeogràfiques.

Paraules clau

macroforaminífers, Prebètica, Maastrichtià, rudistes, bioestratigrafia, paleoecologia

Cita

Granero, P., Robles-Salcedo, R., Lucena, G., Troya, L., Vicedo, V., 2018. Els macroforaminífers i la fauna associada del Maastrichtià del sector Prebètic valencià sud (Est de la Península Ibèrica). Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 24: 55-76, DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2018.24.0055

Descarregar

PDF

Compartir

Contingut ressenyat a: