Treballs del Museu de Geologia de Barcelona. Volum 26 (2023) Pàgines: 7-47

Jaume Marcet i Riba (1894-1963), baula poc coneguda de la geologia catalana

Santanach, P., Liesa, M., Trias-Marcet, S.

DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2023.26.0007

Descarregar

PDF

Resum

Jaume Marcet i Riba (1894-1963), baula poc coneguda de la geologia catalana
Marcet es va llicenciar el 1916 a la Universitat de Barcelona, on també es doctorà, sota el guiatge dels professors Pardillo i San Miguel de la Cámara. Expert en el mètode de Fedorow, fins al 1930 mostrà preocupació pels problemes que aleshores interessaven als petròlegs, en particular els relacionats amb la sistemàtica. En El método natural en Petrografia va idear propostes creatives per determinar el parentiu de les roques ígnies amb implicacions en la sistemàtica. Aquestes idees van orientar la recerca de la resta de la seva carrera. Marcet col·laborà amb l’obra pedagògica de la Mancomunitat de Catalunya, i en aquest marc fou decisiu en la introducció de la geografia moderna a Catalunya. Durant la dictadura de Primo de Rivera, formà part, des de l’inici, de la redacció de la revista Ciència. Va impartir conferències i cursets sobre geologia en ateneus populars i centres excursionistes. Arran de la sessió del Congrés Geològic Internacional celebrada a Espanya el 1926, s’embrancà en editar l’obra Géologie de la Méditerranée Occidentale, una obra internacional, multilingüe, centrada i vista des dels Països Catalans, tasca que l’ocupà fins al final de la Guerra Civil. Sota el franquisme, des de la plaça de conservador de paleontologia del Museu de Geologia de Barcelona (Museu Martorell) va desenvolupar, a més de les funcions pròpies del seu càrrec, recerca de caràcter regional, orientada per les idees de Stille. La docència va complementar la seva recerca bona part de la seva vida. Des del 1917 fins al 1939, exercí d’auxiliar a la Universitat de Barcelona on s’encarregà de l’ensenyament pràctic del professor San Miguel de la Cámara. L’any 1932 va guanyar una càtedra d’Institut de segon ensenyament a Barcelona i fins al seu traspàs desplegà l’activitat docent a l’Institut Maragall.

Paraules clau

Història de la geologia, Marcet i Riba, petrologia, geologia regional

Cita

Santanach, P., Liesa, M., Trias-Marcet, S., 2023. Jaume Marcet i Riba (1894-1963), baula poc coneguda de la geologia catalana. Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 26: 7-47, DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2023.26.0007

Data de publicació:

21/06/2023

Compartir

Visites

1033

Descàrregues

199

Contingut ressenyat a: