Treballs del Museu de Geologia de Barcelona. Volum 23 (2017) Pàgines: 17-25

Catàleg raonat de roques i làmines primes de la col·lecció Joan Rosals i Corretjer (MCNB)

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I.

DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2017.23.0017

Descarregar

PDF

Resum

Joan Rosals i Corretjer va ser un naturalista català de finals del segle XIX. Va arribar a ser conseller de la Institució Catalana d’Història Natural, on va realitzar diverses publicacions científiques, i també va ser una figura important del Centre Excursionista de Catalunya, on va arribar a presidir la secció de Geologia i Geografia Física. Després de la seva mort, a l’abril de 1917, les col·leccions malacològiques, mineralògiques i petrològiques que havia reunit durant la seva trajectòria, van ser donades al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Un cop revisats els documents històrics i fet l’inventari total de la col·lecció de Petrologia realitzat el 2014, es van documentar totes les mostres de roques pertanyents
a la col·lecció Rosals que encara es conservaven avui dia. En el moment del seu registre, la col·lecció de roques estava formada per 458 entrades dels quals actualment se’n conserven 117 registres. La major part d’aquestes mostres són de mida de mà i provenen de Catalunya, encara que també n’hi ha d’Espanya i d’altres països com França, Alemanya,
Àustria o Hongria. Pel que fa a la classificació petrològica predominen les roques ígnies, especialment les hipabissals. El present article té com a objectiu detallar el contingut de la col·lecció Rosals, que es preserva en l’actualitat al departament científic de Petrologia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i vol ser una aportació més per il·lustrar
l’esperit naturalista català de finals del segle XIX.

Paraules clau

catàleg, col·lecció, petrologia, Rosals, Catalunya

Cita

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I., 2017. Catàleg raonat de roques i làmines primes de la col·lecció Joan Rosals i Corretjer (MCNB). Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 23: 17-25, DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2017.23.0017

Compartir

Visites

1185

Descàrregues

149

Contingut ressenyat a: